Home arrow List of Shareholders
List of Shareholders
     
Lt Gen M. Harun-Ar-Rashid, BP (Retd)Al-Haj Mohammad HossainMohammad Rafiqul AminMohammad Gofranul HaqueMohammed Sayeed-ur-Rahman
     
Md. Mesbahuddin SwapanSheikh Tayebur RahmanNepal Chandra BiswasSyed Sajjad HossainIrfan Ahmed Sunny
     
MS Jamshed Ara ChowdhuryMS Farha DibaMS Hosne Ara Islam Jashim Uddin BhuiyanG.M Golam Rabbani
     
Samnoon Ehsan ShamimShahinoor Howlader ShahinShamsul AlamShahjada Al MahmoodKazi Mohammad Ashraful Haque
     
Biplob Bikash ShillMd. Ibrahim KhalilMd. Abdul MannanZubair SohelZakir Hossain
     
S.M. Ahsanul Kabir BiplobShah AlamSaiful Alam RatanJahangir AlamJahangir Alam
     
Md. Zahirul IslamMoinuddin AhmedQuamrul HassanMS Khairun NesaMohammad Hossain Azad
     
MS Masuda Ismat AraSyed Mohammad IqbalAshraful AminMosaddek Ali KhanAbul Kalam Azad
     
Akbar Hossain SumonGolam Kibria MiltonMohammad Khaled Mosharrof BhayanMahbubur Rahman Sumon
Azad Rahman
     
 
Md. Delwar HossainTariqul Huda SarkarMd. Serazam MunirMohammad Zakir Hossain